Din profesjonelle leverandør av uavhengig kontroll og trykktesting

Våre tjenester

Uavhengig kontroll

Vi utfører den pålagte uavhengige kontrollen inkludert kontroll av våtrom.

Trykktesting

Trykktesting er en del av den uavhengige kontrollen, og er en pålagt kontroll fra 2015

Byggeprosjekt

Vi har flere tømrere med god erfaring og sans for kvalitet. Ta kontakt for uforpliktende tilbud.

Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Uavhengigg kontroll av bolig Byggmester Borgar
Byggmester Borgar uavhengig kontroll

Hva er trykktesting?

Trykktesting er måling av boligens tetthet, for å sjekke om utilsiktet luftlekkasje overstiger regelverkets krav til nye boliger. Krav til dette er satt i TEK-forskriften til Plan- og bygningsloven, §14-3. Etter forskriftsendringene som ble vedtatt i 2015, er kravet maksimum 1,5 luftutvekslinger pr time. Dette er krav som nye boliger skal tilfredsstille, dersom energitiltaksalternativet legges til grunn. Hvis grensen overskrides, kan det gi grunnlag for krav mot boligprodusenten fra boligkjøper.

Godkjenninger

Godkjent for ansvarsrett

Profesjonelt kontrollverktøy

Vi har mesterbrev