Uavhengig kontroll

Hva er uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Hva skal kontrolleres?

  • Våtrom i nye boliger og søknadspliktige tiltak skal kontrolleres. Det gjelder bla: tette-sjikt/ fall til sluk/ produktdokumentasjon/ prosjektering/ sjekklister.
  • Lufttetthet i nye boliger. Det gjelder bla: rapport av kontrollen/ sjekklister fra utførende/ tegninger.
Fall til sluk

Fall til sluk

Når skal kontrollen skje?

  • Kontrollen utføres normalt når tette-sjiktet er ferdig montert i alle våt-rommene.
  • Når klima-duk er komplett utført. Gjerne like før overteakelse